موسسه خیریه جان نثاران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در انتهای هر ماه قابی ماندگار دارد. حضور لبریز از امید و اشتیاق مددجویانی که برای اقلام معیشتی ماهیانه در موسسه حضور دارند.

یکی از فعالیت های اصلی موسسه تامین اقلام معیشتی برای خانواده هایی است که از تامین مایحتاج اولیه ارزاق عاجز هستند. این خانواده ها طی یک روند تحقیقی با ملاحظات حفظ کرامت و عزت ، انتخاب می شوند و ماهانه اقلام و ارزاق معیشتی دریافت می کنند.